Telefon
WhatsApp

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Firmamızın en temel kaynaklarının başında insan kaynağı gelmektedir. Müşteri mutluluğu ile sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme hedeflerine ulaşılmasında insan kaynağının rolünün çok önemli olduğuna inanmaktayız.

Gören Grup’ta uygulanan insan kaynakları politikası doğru işler için doğru personel seçimi yaparak hem iş kalitesi hem de iş veriminde mümkün olan en yüksek performansı yakalamak ilkesine dayalı bir insan kaynakları politikası izlemekteyiz. Çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini aynı zamanda yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarının güçlü olmasını amaçlanmaktadır. Yeni insan kaynağı alımında ise uzmanlıklar göz önünde bulundurularak, profesyonellerin işe kazandırılması temel işe alım politikasını oluşturmaktadır.

Firmamız geldiği noktadaki gücüne ve başarısında ‘’doğru iş için doğru personel seçimi ‘’önemli bir paya sahiptir.

 

İnsan Kaynakları Başvuru Formu